The link between cybersecurity and climate change

Kopplingen mellan Cybersäkerhet och Klimatförändringar

Dagens samhälle står inför stora förändringar gällande klimatet. Vi människor överbelastar naturens resurser utan tanke på konsekvenserna. Samtidigt är våra liv i stort behov av cyberrymden och dess teknologier. Cybersäkerheten är otroligt viktigt för oss människor och för våra företags säkerhet. Klimatförändringar och cyberhot mot säkerheten är två kritiska frågor som har mycket gemensamt.  …