Volatility threat hunting

Analyse Volatile data in a computer’s memory

What is memory hunting? Memory Hunting/forensics refers to the analysis of volatile data in a computer’s memory. Information security professionals conduct memory forensics to investigate and identify attacks or malicious behaviors that do not leave easily detectable tracks on hard drive data. Why memory hunting? Complete capture of memory on a compromised computer generally bypasses…

Cybersäkerhet och Klimatförändringar

Cybersäkerhet och dagens Klimatförändringar

Det kommer inte dröja länge innan cybersäkerhetens värld kommer påverkas av klimatförändringarna. Sanningen är att allt vi människor byggt upp och utvecklat hotas av den globala uppvärmningen, som kommer utsätta oss för fler och mer extrema naturkatastrofer. Eftersom vi är beroende av internet och dess kapacitet kommer den negativa klimatpåverkan på cybervärlden att leda till…