en ny typ av malware som kan användas för att dölja mycket känslig data från air-gapped-enheter

Ny malware hoppar över air-gapped-enheter genom att omvandla strömförsörjningsenheter till högtala

En forskare vid namn Mordechai Guri från Israels Ben Gurion University of the Negev, demonstrerade nyligen en ny typ av malware som kan användas för att dölja mycket känslig data från air-gapped-enheter och audio-gapped-system. Detta med hjälp av en ny akustisk quirk i strömförsörjningsenheter som levereras med moderna datorenheter. Döpt “POWER-SUPPLaY” bygger den senaste forskningen…