Cybersäkerhet och Klimatförändringar

Cybersäkerhet och dagens Klimatförändringar

Det kommer inte dröja länge innan cybersäkerhetens värld kommer påverkas av klimatförändringarna. Sanningen är att allt vi människor byggt upp och utvecklat hotas av den globala uppvärmningen, som kommer utsätta oss för fler och mer extrema naturkatastrofer. Eftersom vi är beroende av internet och dess kapacitet kommer den negativa klimatpåverkan på cybervärlden att leda till…

The link between cybersecurity and climate change

Kopplingen mellan Cybersäkerhet och Klimatförändringar

Dagens samhälle står inför stora förändringar gällande klimatet. Vi människor överbelastar naturens resurser utan tanke på konsekvenserna. Samtidigt är våra liv i stort behov av cyberrymden och dess teknologier. Cybersäkerheten är otroligt viktigt för oss människor och för våra företags säkerhet. Klimatförändringar och cyberhot mot säkerheten är två kritiska frågor som har mycket gemensamt.  …